S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

KONTAKTY

MonkeyTech
Ing. Karel Mencl
Dohnalova 552, 411 08 Štětí
tel: 602 133 240
obchod(a)monkeytech.cz

ZBOŽÍ V AKCI

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


» Arduino
Teploměr HOBBY edice - instalace Arduino

 

Jednou z příjemných možností je programovat WiFi teploměr (HOBBY edici) prostřednictvím vývojového prostředí Arduino a to díky projektu Arduino core for ESP8266 WiFi chip.

 

Jak postupovat?

 

Nejprve nainstalujte nejnovější vývojové prostředí ze stránek Arduino.cc.Ve vývojovém prostředí v nabídce „Soubor -> Vlastnosti“ zadejte do pole „Additional Board Manager URLs“ následující odkaz:

https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

 

Aduino_setup1

 

V menu „Nástroje -> Vývojová deska -> Boards Manager…“ vyberte „esp8266 by ESP8266 Community" a tlačítko „Instalovat“.

 

Arduino install ESP

 

Následně v menu „Nástroje -> Vývojová deska“ vyberte NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module)a nezapomeňte vybrat správný sériový port (COM) připojeného zařízení (WiFi teploměru).

 

ESP

 

Program nahráváme obvyklým způsobem Ctrl+U, nebo příslušnou položkou v liště nebo v menu. Pro monitoring (výpis na sériový port) je vhodné používat „Sériový monitor“ (Ctrl+Shift+M).

 

Následuje jednoduchý příklad, který bliká dvoubarevnou diodou. Ve výchozím stavu bliká dioda modře, po stisknutí tlačítka SETUP bliká červeně:

/*
 Blink example
 */

#define BlueLED 12
#define RedLED 13
#define Button 14
#define Jack1 4
#define Jack2 5

void setup() {
 // initialize pin
 pinMode(BlueLED, OUTPUT); 
 pinMode(RedLED, OUTPUT); 
 pinMode(Button, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
 // main code, run repeatedly:
 if(digitalRead(Button)==HIGH) { // LOW = button is pressed
  digitalWrite(BlueLED, HIGH);  // turn the LED on
  delay(250);          // wait for 250ms
  digitalWrite(BlueLED, LOW);  // turn the LED off
  delay(250);          // wait for 250ms
 }
 else {
  digitalWrite(RedLED, HIGH);  // turn the LED on
  delay(250);          // wait for 250ms
  digitalWrite(RedLED, LOW);  // turn the LED off
  delay(250);          // wait for 250ms
 }  
}

 

Další příklad vypisuje do sériového monitoru připojená 1-wire teplotní čidla:

 

#include <OneWire.h>

/*
 OneWire example
 OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822 Temperature Example

 https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
 
 The DallasTemperature library can do all this work for you!
 
 https://milesburton.com/Dallas_Temperature_Control_Library
*/

#define BlueLED 12
#define RedLED 13
#define Button 14
#define Jack1 4
#define Jack2 5


OneWire ds(Jack1); // on GPIO4

void setup(void) {
 Serial.begin(9600);
}

void loop(void) {
 byte i;
 byte present = 0;
 byte type_s;
 byte data[12];
 byte addr[8];
 float celsius, fahrenheit;
 
 if ( !ds.search(addr)) {
  Serial.println("No more addresses.");
  Serial.println();
  ds.reset_search();
  delay(250);
  return;
 }
 
 Serial.print("ROM =");
 for( i = 0; i < 8; i++) {
  Serial.write(' ');
  Serial.print(addr[i], HEX);
 }

 if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
   Serial.println("CRC is not valid!");
   return;
 }
 Serial.println();
 
 // the first ROM byte indicates which chip
 switch (addr[0]) {
  case 0x10:
   Serial.println(" Chip = DS18S20"); // or old DS1820
   type_s = 1;
   break;
  case 0x28:
   Serial.println(" Chip = DS18B20");
   type_s = 0;
   break;
  case 0x22:
   Serial.println(" Chip = DS1822");
   type_s = 0;
   break;
  default:
   Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
   return;
 } 

 ds.reset();
 ds.select(addr);
 ds.write(0x44, 1);    // start conversion, with parasite power on at the end
 
 delay(1000);   // maybe 750ms is enough, maybe not
 // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
 
 present = ds.reset();
 ds.select(addr);  
 ds.write(0xBE);     // Read Scratchpad

 Serial.print(" Data = ");
 Serial.print(present, HEX);
 Serial.print(" ");
 for ( i = 0; i < 9; i++) {      // we need 9 bytes
  data[i] = ds.read();
  Serial.print(data[i], HEX);
  Serial.print(" ");
 }
 Serial.print(" CRC=");
 Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX);
 Serial.println();

 // Convert the data to actual temperature
 // because the result is a 16 bit signed integer, it should
 // be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits
 // even when compiled on a 32 bit processor.
 int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
 if (type_s) {
  raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
  if (data[7] == 0x10) {
   // "count remain" gives full 12 bit resolution
   raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
  }
 } else {
  byte cfg = (data[4] & 0x60);
  // at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them
  if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7; // 9 bit resolution, 93.75 ms
  else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
  else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
  //// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
 }
 celsius = (float)raw / 16.0;
 fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
 Serial.print(" Temperature = ");
 Serial.print(celsius);
 Serial.print(" Celsius, ");
 Serial.print(fahrenheit);
 Serial.println(" Fahrenheit");
}

 

Následující příklad odesílá v pravidelných intervalech naměřenou teplou do portálu TMEP.cz:

 

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <OneWire.h>

#define BlueLED 12
#define RedLED 13
#define Button 14
#define Jack1 4
#define Jack2 5

const char* ssid   = "your-ssid";
const char* password = "your-password";
const char* host = "test.tmep.cz";
const char* GUID  = "12345";

OneWire ds(Jack1);

void setup() {
 pinMode(BlueLED, OUTPUT); 
 pinMode(RedLED, OUTPUT); 
 pinMode(Button, INPUT_PULLUP);
 pinMode(Jack1, OUTPUT);
 pinMode(Jack2, OUTPUT); 
 digitalWrite(Jack1, LOW); 
 digitalWrite(Jack2, LOW); 
 digitalWrite(BlueLED, LOW);
 digitalWrite(RedLED, LOW);

 Serial.begin(9600);
 Serial.println();
 Serial.println();
 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.println(ssid);
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  digitalWrite(BlueLED, LOW); 
  delay(250); 
  digitalWrite(BlueLED, HIGH);
  delay(250); 
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected"); 
 Serial.println("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {
 byte present = 0;
 byte data[12];
 byte addr[8];
 float celsius;
 char temperature[10];

 digitalWrite(BlueLED, LOW);
 ds.reset();
 ds.skip();
 ds.write(0x44, 1);
 delay(250);
 present = ds.reset();
 ds.skip();  
 ds.write(0xBE); 
 if (present) {
  for (byte i = 0; i < 9; i++) {
   data[i] = ds.read();
  }
  int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
  byte cfg = (data[4] & 0x60);
  if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7; // 9 bit resolution, 93.75 ms
  else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
  else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
  celsius = (float)raw / 16.0;
  Serial.print("Temperature = ");
  Serial.print(celsius);
  Serial.println(" C");
  dtostrf(celsius, 4, 3, temperature);
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(host);
  WiFiClient client;
  const int httpPort = 80;
  if (!client.connect(host, httpPort)) {
   Serial.println("Connection failed");
   digitalWrite(RedLED, HIGH);
  }
  else {
   String url = "/?";
   url += GUID;
   url += "=";
   url += temperature;
   Serial.print("Requesting URL: ");
   Serial.println(url);
   client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
          "Host: " + host + "\r\n" + 
          "Connection: close\r\n\r\n");
   delay(50);
   while(client.available()){
    String line = client.readStringUntil('\r');
    // Serial.print(line);
   }
   //Serial.println();
   Serial.println("Closing connection");
   digitalWrite(BlueLED, HIGH);
  }
 }
 else {
  digitalWrite(RedLED, HIGH);
  Serial.println("Sensor not found!");
 }
 delay(55000);
 digitalWrite(RedLED, LOW);
}

 

 

Nastavení v portálu TMEP.cz upravte doménu, GUID a typ čidla. Následující nastavení odpovídá příkladu:

 

TMEP.cz setup

 

domena

 

GUID

 

Typ čidla: Obecné

 

 

 

Příklady ke stažení: ESP_TME_Example.zip


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ